Sociotekniska system

Begreppet sociotekniskt system har sitt ursprung i 1950-talets Storbritannien där det myntades av forskarna Eric Trist, Ken Bamforth och Fred Emery vid Tavistock-institutet i samband med studier av arbete i brittiska kolgruvor. Ett av begreppets huvudsyften är att poängtera att det finns en växelverkan mellan de människor som utgör en organisation och den teknik dessa människor interagerar med för att uppnå organisationens mål, samt nödvändigheten av att lära sig mer om denna växelverkan för att kunna utforma effektiva organisationer.


Begreppet har sedermera även tillämpats på samhällsnivå för att bl.a. belysa hur denna växelverkan tar sig uttryck på en samhällelig nivå och dess inverkan på samhällets utveckling.

Wikipedia har en bra artikel och för den som vill ha mer detaljer om begreppet och dess historia.